O firmě

FINAL Tools se ve svém oboru řadí ke světové technologické špičce

Úvod O firmě

Klíčové momenty historie

 • 1991 - Založení společnosti FINAL v Brně

  1991 - Založení společnosti FINAL v Brně

 • 1997 - Spojení s německým koncernem HAM

  1997 - Spojení s německým koncernem HAM

 • 2017 - 100% společnosti vlastní FINAL Brno

  2017 - 100% společnosti vlastní FINAL Brno

Aktuální ukazatele

 • 50 zaměstnanců

  50 zaměstnanců

 • 74 mil. Kč. obrat

  74 mil. Kč. obrat

  (plán r. 2024)

 • 3.406 m² plocha výrobních prostor

  3.406 m² plocha výrobních prostor

Předmět činnosti

Předmět činnosti

Certifikace

Systém kvality naší společnosti je certifikován od roku 2014 společností TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace, p.s.

Jsme držitelem certifikátů EN ISO 9001:2016 systémů managementu kvality a certifikátů EN ISO 14001:2016 systému environmentálního managementu.

Strategie společnosti

„Vývoj moderních technologií a výroba nástrojů pro obrábění velmi přesných děr.“

Politika kvality a životního prostředí

„Dosahovat trvalého růstu kvality a produktivity výroby u zákazníků s důrazem na ochranu životního prostředí.“

Vlastní vývoj přinesl dosud
16 patentů či užitných vzorů

Naši strategii naplňujeme inovacemi a vlastním vývojem.
Více než 90% nabízených produktů je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje.

90% nabízených produktů je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje

90% nabízených produktů je výsledkem vlastního výzkumu a vývoje

Společnost FINAL Tools od samého začátku spoléhá na vlastní vývoj. Procesem neustálého zlepšování zdokonalujeme naše nástroje a pomáháme našim zákazníkům k dosažení lepších výsledků. Vlastní vývoj nám přinesl 16 patentů nebo užitných vzorů. Spolupracujeme s vědeckými pracovišti na vysokých školách.

V roce 2023 proběhla realizace projektu OP PIK INOVACE

V roce 2023 proběhla realizace projektu OP PIK INOVACE

Vlastní vývoj podporujeme používáním nejmodernějších technologií, strojů i měřících zařízení. V roce 2023 bylo pořízeno 8 obráběcích strojů a měřidel.

OP PIK INOVACE FINAL TOOLS

Špičková technická podpora na pracovištích klientů

Špičková technická podpora na pracovištích klientů

Jsme si vědomi potřeby podporovat naše zákazníky. Nabízíme našim zákazníkům technickou podporu vyškolenými a zkušenými profesionály přímo na Vašem pracovišti.

Spolupráce s vysokými školami

V rámci vývoje a inovací spolupracujeme s VUT Brno, ZČU v Plzni a Vysokou školou báňskou - TU Ostrava. Spolupráce vyústila v nekolik úspěšných řešení, které byly publikovány v 15+ odborných článcích.

Jsme dlouhodobým členem
Asociace výzkumných organizací - AVO.