Vystružování děr od stupně přesnosti IT4!

V srpnu 2023 jsme zahájili úzkou spolupráci se ZČU a RTI v Plzni na výzkumu a vývoji výstružníků s řeznými břity z CBN

Úvod Aktuálně Vystružování děr od stupně přesnosti IT4!

Vývojový projekt

Cílem projektu je dosažení stabilního výrobního procesu při vystružování velmi přesných děr od přesnosti IT4 při výrobě komponentů z tvárných a šedých litin.

Příklad z praxe

V současnosti se při výrobě u mnoha komponentů uplatňuje při dokončovacím obrábění velmi přesných děr technologie honování, tzn. křížové broušení děr na speciálních honovacích strojích. To znamená, že výrobní operace na jednom komponentu se musí provádět na několika strojích. Cíl projektu spočívá v umožnění realizace výroby komponentu na jednom univerzálním plně automatizovaném CNC stroji, čímž se výrazně zvýší produktivita výroby při podstatně nižších výrobních nákladech

Vyhodnocení tvarové přesnosti

*
přehraj video

Výsledek vyhodnocení

Výsledek vyhodnocení

Řešitelský tým

Řešitelský tým