FINAL Tools články
Vyvrtávání velmi přesných děr vysokou řeznou rychlostí[2006-09-19]

V letošním roce uvedla firma Ham-Final na trh novou generaci nástrojů pro vyvrtávání velmi přesných děr.

Jednobřitý nástroj pro jemné vyvrtávání nesoucí označení NGV (nová generace vyvrtávacích nástrojů) má široké uplatnění od konvenčních strojů (ručně obslužné stroje) určených pro kusovou výrobu až po moderní CNC stroje pro sériovou až hromadnou výrobu. Vysoká tuhost nové konstrukce, přívod chladicí kapaliny k břitu nástroje, vysoká statická a dynamická vyváženost nástroje umožňuje obrábět přesné díry od Ř 6 mm až Ř 40 mm vysokými řeznými rychlostmi.

Nově vyvinutá nástrojová jednotka pro jemné vyvrtávání Ham-Final NGV, se skládá z upínací hlavice a vyvrtávacích tyčí s výměnnou řeznou destičkou. Zvolená vyvrtávací tyč je uložena v upínací hlavici se zaručenou velmi vysokou přesností a malou excentricitou vůči ose stopky upínací hlavice. Velmi přesné nastavení radiálního vyložení řezného břitu je umožněno pootáčením excentricky uložené vyvrtávací tyče. Průměr díry lze nastavit od minima, kterým je jmenovitý průměr D – 0,25 mm přes vlastní jmenovitý průměr D až po maximum D + 0,15 mm. Po kontrolním měření vyvrtané díry lze korekčním pootočením číselníku vyvrtávací tyče nastavit řezný břit s konečnou přesností 2 až 5 mikronů. Každá vyvrtávací tyč je vždy určena pro jeden jmenovitý průměr díry D.

Příkladné uplatnění nástroje v praxi:

Snížení nákladů při obrábění velmi přesných děr je prezentováno v následujícím praktickém příkladě: Jedná se o obrábění díry Ř 10K7 v dílci z materiálu 12 050. Hloubka obráběné díry je 10 mm, požadovaná drsnost obrobeného povrchu je stanovena na Ra max = 0,6 µm. Na obrobku je požadováno dodržení vzájemné polohy děr v předepsané toleranci ±0,02 mm. Počet obráběných děr je 10 000.

Uvedenou sérii nelze označit za kusovou ani hromadnou výrobu. Obrábění proběhlo na stroji: Maho-Deckel/DMU60T. Nejdříve byla v obou případech vyvrtána díra vrtákem SK Ř 9,8 mm. Dále obrábění pokračovalo v prvním případě s výstružníkem Ř 10K7 s břity z SK povlakovaným TiN. Při obrábění dalšího dílce byl použit na dokončení díry nástroj NGV D10 s vyměnitelnou břitovou destičkou z cermetu.

Závěr: Při obrábění 10 000 děr Ř 10K7 (nestandardnírozměr díry s sebou nesou nutnost pořízení speciálního výstružníku) s požadavkem na kvalitu povrchu Ra max = 0,6 mm je výhodnější použití nového nástroje pro vyvrtávání velmi přesných děr Ham-Final NGV. Při použití nového nástroje NGV poklesly náklady na jednu obrobenou díru téměř na jednu čtvrtinu (z 0,42 Kč na 0,13 Kč). Při použití speciálního výstružníku Ř 10K7 vznikají prostoje stroje v důsledku nutnosti naostřit výstružník po určitém počtu obrobených děr. Mezi nesporné výhody systému Ham-Final NVG patří jeho operativnost (nástroj NGV D10 umožňuje nastavení na libovolný rozměr od 9,75 mm až do 10,15 mm), možnost použití nástroje na jinou výrobní zakázku, uplatnění nových typů destiček z CBN a PKD, optimální výrobní náklady a minimální neproduktivní časy.

Stanislav Fiala, Ing. Petr Hladík zpátky