FINAL Tools články
Vyvrtávání velmi přesných děr vysokou řeznou rychlostí[2019-03-11]
V roce 2003 vyšel článek Vyvrtávání velmi přesných děr vysokou řeznou rychlostí v časopise MM Spektrum.


Odkazy:
https://www.mmspektrum.com/clanek/vyvrtavani-velmi-presnych-der-vysokou-reznou-rychlosti.html


 zpátky